• Witamy na stronie internetowej naszej szkoły. Zachęcamy również do śledzenia szkolnego FB, gdzie także będziemy prezentować życie szkoły.
     • Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

      W świetlicy szkolnej „Słoneczko” w dniach 4-10 października obchodziliśmy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej – World Space Week. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzone jest od 2000 roku, aby uczcić wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości.
      Ziemia jest dla nas idealnym miejscem zamieszkania. Znajduje się w takiej odległości od Słońca, że panują na niej temperatury umożliwiające nam przeżycie. Jednak Ziemia nie jest jedyną planetą krążącą dookoła Słońca. Część z nich to prawdziwe giganty – Ziemia, która wydaje nam się ogromna, jest w porównaniu z nimi karzełkiem. W rzeczywistości Układ Słoneczny jest zbudowany w taki sposób, że w jego centrum znajduje się Słońce, a dookoła niego krążą planety, w tym również Ziemia. Część planet ma swoje naturalne satelity, czyli duże, najczęściej również kuliste obiekty, które krążą dookoła nich. Sate

     • Światowy Dzień Zwierząt

      4 października, w świetlicy szkolnej „Słoneczko” obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. To jedno z najważniejszych nietypowych świąt w roku. Pozwala na uczczenie wszystkich zwierząt zamieszkujących naszą Ziemię - ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb, a nawet bezkręgowców. Wiele zwierzaków ma osobne święta, ale w tym jednym dniu możemy uczcić wszystkie jednocześnie. Pomysł na wprowadzenie takiego dnia narodził się już w pierwszej połowie ubiegłego wieku. W roku 1931 we Florencji odbywała się konferencja ekologów, którzy właśnie w ten sposób postanowili zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wymarciem. Idealną datą wydał im się 4 października, dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, w religii chrześcijańskiej uznawanego za patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która corocznie odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. W tym roku - XI edycja akcji odbyła się 7 października 2022 r. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
      Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Na korytarzach pojawiły się plakaty z tabliczką mnożenia, aby każdy z uczniów mógł przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia.
      „Egzamin” – brzmiał bardzo groźnie i wielu osobom kojarzył się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia egzaminy są znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą były losy o różnym stopniu trudności. W akcji wzięli uczniowie klas II- VIII. Każdy uczeń, który w cz

     • „Tysiące barw wokół nas”

      W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” dzieci ze świetlicy szkolnej „Słoneczko” wykonały zadanie „Tysiące barw wokół nas” z modułu I „W krainie muz”. Na zajęciach artystycznych tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

     • Światowy Dzień Uśmiechu

      W naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu obchodziliśmy 4 października.
      Organizatorem akcji byli wychowawcy świetlicy. To radosne święto obchodzone jest od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. Potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.
      Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset

     • Nie hejtuję - reaguję!

      Nie hejtuję- reaguję! Pod takim hasłem odbyły się warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej, w których uczestniczyła klasa VIII a. Dzięki nim, uczniowie utrwalili różnice między hejtem, mową nienawiści a krytyką. Praca w grupach pozwoliła natomiast odpowiedzieć na trudne, nurtujące nas pytania. Cenne wskazówki, dotyczące sytuacji, w której możemy przerwać hejt - zabieramy za sobą!

     • Noc w szkole

      W dniach 07-08.10 uczniowie klasy 5a pod opieką wychowawczyni Pani Marzeny
      Skoniecznej, uczestniczyli w nocce pod hasłem „Razem weselej”. Podczas zajęć
      świętowali urodziny wakacyjnych jubilatów, uczestniczyli w akcji „Śniadanie daje moc”
      oraz wykonywali pierwsze zadanie z projektu Godzina Wychowawcza ze Światem „ W
      poszukiwaniu podobieństw między ludźmi”.

     • Urodziny „Świetliczaków”

      Począwszy od września, w każdym miesiącu, będziemy świętować urodziny
      każdego Świetliczaka. 30 września, piątka dzieci, obchodziła takie urodziny:
      Nina z klasy I, Piotrek i Bartek z klasy IIa oraz Laura i Oskar z klasy IIIa.
      Dzieci zaśpiewały tradycyjne sto lat i wykonały pamiątkowe życzenia
      solenizantom. Oczywiście był słodki poczęstunek - czekoladowe babeczki dla
      wszystkich Świetliczaków. A każdy solenizant otrzymał pamiątkowy dyplom
      oraz prezent – niespodziankę.

     • „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”

      Wychowawcy świetlicy szkolnej „Słoneczko” realizują projekt edukacyjny
      „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”, którego organizatorem
      jest Uniwersytet Dzieci.
      W czasie zajęć dzieci będą eksperymentować i samodzielnie wyciągać wnioski
      z obserwacji tego, co je otacza. Wykorzystując łatwo dostępne materiały,
      zbadają właściwości metalu, drewna, plastiku, szkła i mydła. Wykonają również
      doświadczenie ilustrujące etapy oczyszczania wody w oczyszczalni i ocenią
      wytrzymałość podstawowych materiałów budowlanych. Sprawdzą, które
      materiały przemakają, a które nie. Nauczą się też rozpoznawać stany skupienia.
      Zajęcia projektowe, choć opierają się przede wszystkim na eksperymentach, są
      także doskonałą okazją do pracy kreatywnej i wykorzystania zdobytej wiedzy w
      praktyce. Dzieci m.in. stworzą własne kule kąpielowe czy nieprzemakalny
      papier.
      Zamienimy salę świetlicową w małe laboratorium.

     • Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?

      Wychowawcy świetlicy szkolnej „Słoneczko” realizują projekt edukacyjny
      „Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?”, którego
      organizatorem jest Uniwersytet Dzieci.
      Podczas zajęć uczniowie poznają mechanizmy działania wielu zjawisk
      przyrodniczych: dowiedzą się, dlaczego statek unosi się na wodzie, skąd się
      bierze para wodna czy jak działa fala dźwiękowa. Będą trenować współpracę
      i samodzielne myślenie. Zyskają poczucie, że każdy może wpaść na świetny
      pomysł, a nauka to niekończąca się przygoda!
      Przewodnikami w tym projekcie będą wizjonerzy swoich czasów - osoby,
      których ciekawość zmieniła nasze myślenie o świecie. Będziemy inspirować
      dzieci do poznawania swoich możliwości i poszukiwania wiedzy!

     • Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

      Świetlica szkolna „Słoneczka” bierze udział w Akademii Bezpiecznego
      Puchatka - to ogólnopolski program edukacyjny, obejmujący tematykę związaną
      z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz
      w Internecie.
      Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają większość czasu. Nie tylko
      zdobywają tam wiedzę, ale także nawiązują relacje z rówieśnikami, budują się
      sympatie i antypatie oraz kształtuje się ich pozycja w grupie. Powinny zatem
      czuć się w jej środowisku dobrze i bezpiecznie. Dlatego w świetlicy, w czasie
      różnorodnych zajęć, wychowawcy wyrabiają w uczniach postawy pełne
      szacunku do odmienności i indywidualności każdego członka grupy
      świetlicowej.

     • Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Kolejowe ABC”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego „Kolejowe ABC”. Kampania realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego.
      Celem realizowanych zadań będzie uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.
      W trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności prawidłowego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowo-drogowego. Uczą się zasad prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu
      i peronie. Poznają też znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi. Jednym z wykonanych już zadań było wykonanie pracy plastycznej - projektu miasteczka „Peronowo” lu

     • „Godziny wychowawcze ze światem”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiego programu
      edukacyjnego „Godziny Wychowawcze ze Światem”.
      Celem realizacji zadań będzie nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest
      obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej
      sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na zajęciach dzieci poznają
      takie wartości jak: solidarność, szacunek, godność ludzka czy sprawiedliwość,
      bez względu na pochodzenie. Po skończonym programie, uczniowie i uczennice
      poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania,
      które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do Międzynarodowego Projektu
      Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt trwa do czerwca 2023 r.
      Cele projektu to :
      - wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
      bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
      - wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
      - formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
      - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
      - ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
      - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dos

     • Dzień Chłopaka

      Dzień Chłopaka to okazja, by w kilku słowach wyrazić swoje uczucia i sprawić
      wiele radości chłopakom w każdym wieku. W świetlicy szkolnej „Słoneczko”
      każdy chłopiec otrzymał pamiątkowy medal, krawat oraz słodką niespodziankę.
      Czego możemy im życzyć z okazji ich święta?

      Z okazji tego wyjątkowego święta,
      my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu,
      sukcesów - tylko największych,
      ciasteczek - tylko najsłodszych,
      i samochodów - tylko tych najszybszych!

     • Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji
      Czytelniczej „Czytamy z Sercem” organizowana w ramach obchodów dwóch
      świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
      Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
      Główne cele akcji to: promocja literatury i czytelnictwa, poszerzanie wiedzy
      uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób
      i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby
      osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form
      przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.
      W ramach akcji dzieci wzięły udział w kilku działaniach: głośne czytanie
      tekstów o sercu, układanka puzzle-serce, układanie obrazków w odpowiedniej
      kolejności
      - tętno człowieka i zwierząt, labirynty, dokończenie malowania serca,
      kolorowanie serc według podanych wzorów

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 30.03.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Warto zajrzeć

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Poznaj Polskę