• Harmonogram zebrań z rodzicami i dyżurów nauczycielskich

    w roku szkolnym 2023/2024:

    13 IX 2023 r. - zebrania klasowe i spotkania indywidualne

    3 X 2023 r. - spotkania indywidualne

    7 XI 2023 r. - zebrania klasowe i spotkania indywidualne

    5 XII 2023 r. - spotkania indywidualne

    18 I 2024 r. - zebrania klasowe i spotkania indywidualne

    5 III 2024 r. - spotkania indywidualne

    9 IV 2024 r. - zebrania klasowe i spotkania indywidualne

    7 V 2024 r. - spotkania indywidualne

    4 VI 2024 r. - zebrania klasowe i spotkania indywidualne

     

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

     

    • 2 stycznia 2024r.
    • 29, 30 kwietnia 2024 r.
    • 2 maja 2024 r.
    • 14-16 maja 2024 r. ( egzamin ósmoklasisty)
    • 31 maja 2024 r.