• Kalendarium roku szkolnego 2021/2022:

    1 września 2021 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    23-31 grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna

    24 stycznia - 06 lutego 2022 r. - ferie zimowe (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)

    14 - 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna

    24-26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

    24 czerwca 2022 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

    25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. - ferie letnie

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

    2 listopada 2021 r. (wtorek)

    12 listopada 2021 r. (piątek)

    7 stycznia 2022 r. (piątek)

    2 maja 2022 r. (poniedziałek)

    4 maja 2022 r. (środa)