• Nasza Szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w ogólnopolskim programie Szkoła Demokracji realizowanym przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania uczniów i uczennic w życie szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

      W skład naszego zespołu wchodzą: Vanessa, Lena, Patrycja i Ala z 8b oraz Jessica, Klaudia, Asia i Bartek z 7a. Opiekunami projektu są: Joanna Derwińczuk i Katarzyna Szwemińska.

      Naszym priorytetem jest realizacja pięciu wyzwań z kilku różnych obszarów – Wybory i kwestie formalne, Komunikacja i media, Działania uczniów i uczennic, Podejmowanie decyzji oraz Uczenie się i nauczanie.  Nasz zespół weźmie również udział w trzech szkoleniach rozwijających umiejętności liderskie. Zdecydowaliśmy się na udział w programie, aby nauczyć się wspólnie podejmować ważne decyzje oraz  wprowadzić większy poziom demokracji w naszej szkole. Wszystko po to, aby  każdy uczeń  czuł się w niej jak najlepiej.