• Wybór szkoły ponadpodstawowej to ważna i trudna decyzja, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą elbląskich placówek na stronie: https://eped.pl/Informator-edukacyjny

    Absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować naukę w czteroletnich liceach ogólnokształcących, pięcioletnich technikach i trzyletnich branżowych szkołach I stopnia.

    Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem Elektornicznej Platformy Edukacyjnej. 

    Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol