• Dyrektor:

    Alicja Bałchan

     

    Wicedyrektor:

    Alicja Górniak

     

    Edukacja wczesnoszkolna:

    Ala Piotrowicz-Chont

    Joanna Derwińczuk

    Joanna Malec

     

    Język polski:

    Urszula Tałuć

    Emilia Staniszewska

     

    Języki obce:

    Anna Gilbas

    Alicja Kaszuba

    Anna Kwidzińska

     

    Matematyka:

    Alicja Górniak

    Iwona Sadlińska

     

    Historia:

    Joanna Derwińczuk

    Adam Jażdżyński

     

    Wiedza o społeczeństwie:

    Joanna Derwińczuk

     

    Biologia, geografia i przyroda:

    Marzena Skonieczna

     

    Informatyka:

    Iwona Sadlińska

    Dorota Szczepańska

     

     

    Fizyka i chemia:

    Katarzyna Szwemińska

     

    Muzyka:

    Iwona Kamecka

     

    Plastyka i technika:

    Ala Piotrowicz-Chont

    Iwona Kamecka

     

    Wychowanie fizyczne:

    Adam Jażdżyński

    Iwona Kamecka

     

    Gimnastyka korekcyjna:

    Adam Jażdżyński

     

    Religia:

    Agnieszka Mucha

     

    Wychowanie do życia w rodzinie:

    Marzena Skonieczna

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa:

    Alicja Pielak

     

    Doradztwo zawodowe:

    Agnieszka Zagulska-Narwojsz

     

    Nauczyciele wspomagający:

    Dorota Szczepańska

    Mariola Myślińska

     

    Biblioteka:

    Emilia Staniszewska

     

    Świetlica:

    Jolanta Gołębiowska

    Bożena Knapik

    Ewa Mienicka

    Agnieszka Zagulska-Narwojsz

    Marzena Skonieczna

    Katarzyna Szwemińska

     

     

    Pedagog/Psycholog:

    Ewa Mienicka (pedagog)

    Anna Maria Zimińska (psycholog)

     

    Logopeda:

    Agnieszka Zagulska-Narwojsz