• W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną dofinansowaną z rządowego programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło aż 50 mln zł! Wycieczka do Wrocławia, która odbędzie się niebawem, została dofinansowana z budżetu państwa.

          Program Poznaj Polskę pozwala na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.