• Placówka liczy 34 pracowników, w tym 25 nauczycieli. Uczęszcza do niej 164 uczniów. SP nr 8 jest jedną z najmniejszych placówek w mieście. I to jest zaleta! Ogromnym atutem szkoły jest poczucie bezpieczeństwa uczniów. Placówka jest mała (8 oddziałów), dlatego żadne dziecko nie jest anonimowe, nauczyciele znają wszystkich uczniów.

    Szkoła zapewnienia dowozy dzieciom z gminy Elbląg.
    Wszystkie dzieci potrzebujące opieki wychowawczej korzystają ze świetlicy szkolnej w godzinach 6:15-16:00, biorą udział w różnorodnych zajęciach: żywego słowa, umuzykalniających, ekologicznych, plastyczno-technicznych oraz w ogólnorozwojowych. W godzinach 16:00-19:00 w szkole funkcjonuje świetlica popołudniowa (socjoterapeutyczna). Celem działania świetlicy jest m.in. łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania, a przede wszystkim poprawienie funkcjonowania emocjonalnego poprzez stworzenie atmosfery bezpieczeństwa w grupie. Kazdy uczeń otrzymuje bezpłatnie owoce i mleko, a wszystkim chętnym i potrzebującym szkoła zapewniauczniom dożywianie w formie dwudaniowych obiadów.

    Uczniowie mogą uczyć się w nowoczesnych, dostosowanych do ich potrzeb warunkach - wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne (tablice multimedialne, projektory, laptopy, telewizory LCD, tablety, roboty multimedialne, podłączenie do Internetu). Bardzo dobra baza dydaktyczna i doskonała baza sportowa – zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w profesjonalnej hali sportowej z węzłem sanitarnym. Dodatkową zaletą naszej hali sportowej jest gabinet gimnastyki korekcyjnej, wyposażony w fachowy sprzęt, ułatwiający eliminowanie wad postawy.