• Witamy na stronie internetowej naszej szkoły. Zachęcamy również do śledzenia szkolnego FB, gdzie także będziemy prezentować życie szkoły.
     • Wyjście do biblioteki

      7 września uczniowie klasy III odwiedzili Bibliotekę Młodego Czytelnika Bulaj. Pani bibliotekarka oprowadziła nas po bibliotece. Pokazała jakie działy się tam znajdują. Oglądaliśmy ciekawe książki, pięknie i ciekawie wydane. Było również wspólne czytanie. Pani opowiedziała jakie zajęcia są prowadzone w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Zobaczyliśmy salę konferencyjną, kinową oraz podziemia biblioteki. Obejrzeliśmy również piękny ogród znajdujący się przy bibliotece. W czasie tej wizyty, wielu uczniów wyraziło chęć zapisania się do tej biblioteki..

     • „Szkoły Pełne Talentów 2023”

      Szanowni Rodzice !
      Po raz drugi chcę zaprosić Państwa do wyjątkowego projektu - Szkoły Pełne Talentów.
      Celem akcji jest wspieranie uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich pasji oraz zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły. Akcja, która rozpoczęła się 1.09.2023r. a zakończy się 19.11.2023r., polega na przekazywaniu Talenciaków (specjalnych kuponów) na rzecz naszej szkoły.
      Zdobycie Talenciaków jest bardzo proste: -za każde wydane 50 zł w sklepach Lidl (w tym min. 1 owoc lub warzywo) kasjer wyda 1 „Talenciaka”. Zebrane Talenciaki należy przekazać szkole w formie fizycznej (wychowawcy lub do świetlicy szkolnej) lub elektronicznie (skanując kod QR smartfonem i przypisanie go naszej szkole na stronie www.lidl.pl/szkoly.).
      Zapraszamy wszystkich do zabawy i wspierania akcji, dzięki której szkoła może pozyskać nagrody wspierające edukację i zabawę.

     • „Godziny wychowawcze ze światem”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Godziny Wychowawcze ze Światem”. Celem realizacji zadań będzie nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na zajęciach dzieci poznają takie wartości jak: solidarność, szacunek, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Po skończonym programie, uczniowie i uczennice poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”

      W roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej „Słoneczko” wezmą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Europa i Ja”. Projekt zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia i rozwiną zainteresowania dotyczące Europy. Od września do maja uczniowie będą wykonywać zadania dotyczące wybranego kraju – Włoch. Poznają: symbole narodowe, legendy i bajki włoskie, stworzą słownik obrazkowy, ciekawe miejsca i zabytki, włoską kuchnię, zabawy włoskich dzieci, muzykę włoską.

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mogę być , kim chcę”

      Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej „Słoneczko”, w bieżącym roku szkolnym, będą brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Mogę być, kim chcę”. Celem projektu edukacyjnego jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat wykonywania pracy w różnych zawodach. W wyniku zajęć dydaktycznych dzieci poznają zasady pracy, zakres czynności wybranych zawodów, niezbędne wyposażenie i urządzenia podczas wykonywania poszczególnych zadań, ale przede wszystkim będą miały możliwość rozbudzenia w sobie pasji, zainteresowań, predyspozycji oraz odkryją swoje mocne i słabe strony. Dzieci rozwiną w sobie gotowość do uczestniczenia w różnych sytuacjach i umiejętność reagowania na nie, porozumiewania się, argumentowania, słuchania innych oraz zadawania pytań. Poprzez zajęcia i zadania zaplanowane w projekcie dzieci zobaczą, że zawód to nie tylko praca wykonywana dla pieniędzy, ale również dla rozwijani

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

      W roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej będą brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Projekt odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd. Czy sztuka to trudna i nudna tematyka dla dzieci? Nie, pod warunkiem, że się nią bawimy. Wykonując eksperymenty i doświadczenia dzieci rozwiną sprawność motoryczną oraz naturalną potrzebę poznawania świata. Celem głównym projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt trwa do czerwca 2024 r.
      Celem projektu jest
      * wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
      * wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
      * formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
      * rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
      * ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
      * kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób do

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W skarbcu Polski”

      W roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej „Słoneczko” będą realizowały zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „W skarbcu Polski”.
      Celem projektu edukacyjnego jest:
      • przybliżenie dzieciom wiedzy na temat etnograficznych regionów znajdujących się w Polce;
      • rozwijanie zainteresowań dotyczących własnej Ojczyzny;
      • pozyskiwanie nowych informacji na temat tradycji, zwyczajów, zabytków charakterystycznych dla regionu Warmii i Mazur;
      • integracja grupy świetlicowej oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

     • Zajęcia z doradztwa zawodowego

      Uczniowie klasy 8, w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, wykonali plakaty, uwzględniając podział zawodów na odpowiednie branże. Z efektami ich pracy pozostali uczniowie naszej szkoły mogą się zapoznać podczas przerw. Dziękuję ósmoklasistom za kreatywność i chęć do działania w czasie zajęć.

      Szkolny doradca zawodowy Agnieszka Zagulska-Narwojsz

     • „Wspólnie mocniejsi-uczymy się przez integrację”

      Drodzy Uczniowie i Rodzice!
      Mamy ogromną radość ogłosić, że w roku szkolnym 2023/2024 dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej „Słoneczko” wezmą udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: "Wspólnie Mocniejsi - Uczmy się przez
      integrację". To niezwykła inicjatywa, która skupia się na rozwijaniu różnorodnych umiejętności i tworzeniu silniejszych więzi między uczestnikami. Cele tego projektu to integracja zespołu klasowego, rozwijanie pasji, kreatywności oraz promowanie nauki i wrażliwości na różnice między ludźmi. Projekt skupia się na tematach takich jak bajkowy świat, kreatywność, ekologia, język, projekty, biznes, pomysłowość, matematyka, odkrywanie, integracja, plastyka oraz sporty. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań, odkrywania pasji oraz zdobywania wiedzy w ciekawy i interaktywny sposób. Po zakończeniu projektu wszyscy uczestnicy otrzymają ce

    • Bezpieczni w ruchu drogowym
     • Bezpieczni w ruchu drogowym

      W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”13 września 2023 r., odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z przedstawicielami KMP w Elblągu. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w trakcie drogi do szkoły, i w trakcie jazdy rowerem.

      Policjanci rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślili ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomnieli, w co powinien być wyposażony rower, by bezpiecznie można było się nim poruszać.

    • Narodowe Czytanie 2023
     • Narodowe Czytanie 2023

      Już po raz kolejny nasi uczniowie wraz z nauczycielami włączyli się w akcję "Narodowe czytanie". Tegoroczną lekturą była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Powieść Orzeszkowej została wybrana z uwagi na tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku. Jest to książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu.

     • Akcje czytelnicze

      Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy certyfikaty za udział w dwóch akcjach rozwijających czytelnictwo: "Mistrzyni Szymborska" oraz "Jak nie czytam jak czytam". Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

      Emilia Staniszewska

      Urszula Tałuć

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Sobota 13.04.2024
  • Kalendarz

    brak danych
  • Warto zajrzeć

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Poznaj Polskę