• Witamy na stronie internetowej naszej szkoły. Zachęcamy również do śledzenia szkolnego FB, gdzie także będziemy prezentować życie szkoły.
     • Lekcje biblioteczne w klasie II i III

      Dnia 21 X 2022r. w kl. II i III odbyły się lekcje biblioteczne, które połączone zostały z akcją „Przerwa na czytanie”. Na zajęciach uczniowie poznali wiersz „Dzieci Pani Pogody”, który opisywał elementy pogody w różnych porach roku. Uczniowie mieli okazję swobodnie wypowiedzieć się na temat usłyszanego wiersza, ponadto wykonali w grupach karty pracy związane z pogodą: dopasowywanie symboli do ilustracji, łączenie zjawisk pogody z
      odpowiednim zdjęciem nazywanie przedstawionych składników pogody, labirynty. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki.Dnia 21 X 2022r. w kl. II i III odbyły się lekcje biblioteczne, które połączone zostały z akcją „Przerwa na czytanie”. Na zajęciach uczniowie poznali wiersz „Dzieci Pani Pogody”, któryopisywał elementy pogody w różnych porach roku. Uczniowie mieli okazję swobodniewypowiedzieć się na temat usłyszanego wiersza, ponadto wykonali

     • Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

      Dnia 21 października 2022 r. w bibliotece szkolnej odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I. Na zajęciach dzieci zapoznały się ze zbiorami bibliotecznymi, pracą bibliotekarza, zasadami wypożyczania książek i zachowania się w bibliotece. Na zakończenie lekcji odbyło się uroczyste pasowanie Pierwszaków na czytelników biblioteki. Uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki. Pasowanie na czytelnika połączone było z międzynarodową akcją „Przerwa na czytanie”, która tego dnia odbywała się w naszej szkole. W trakcie zajęć wychowawczyni klasy I oraz bibliotekarz czytały najmłodszym fragmenty bajek.

     • Ogólnopolska kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” brała udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”, która organizowana była z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy.
      Celem akcji było:
      - kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
      - zwiększenie integracji osób z dysfunkcją wzroku ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
      - przygotowanie dzieci do udzielania właściwej pomocy tym osobom, zauważenie ich problemów,
      - zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

     • Światowy Dzień Drzewa

      10 października obchodziliśmy w świetlicy szkolnej „Słoneczko” Światowy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą tego święta był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. Dziś Arbor Day to akcja znana na całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie obchodzona 10 października. O tym jak ważną rolę w naszym życiu pełnią drzewa nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, dostarczają cennego surowca oraz mają wiele innych zalet:
      - produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla,
      - zatrzymują wodę i chronią przed powodzią,
      - filtrują zanieczyszczenia powietrza,
      - ograniczają i rozpraszają hałas,
      - podnoszą wilgotność,
      - są domem dla wielu stworzeń,
      - latem dają cień a zimą osłonę.

     • Dzień Bezpiecznego Komputera

      12 października przypada Dzień Bezpiecznego Komputera. Z tej okazji w świetlicy szkolnej „Słoneczko” odbyły się zajęcia, podczas których dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Świetliczaki
      poznały także nowe słowo – netykieta, czyli zasady kultury obowiązujące wszystkich w internecie. W Polsce Dzień Bezpiecznego Komputera obchodzony jest od 2004 roku. Jego honorowym patronem jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Andrzej Duda. Celem przedsięwzięcia jest informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwo korzystania z komputera i internetu.

     • Światowy Dzień Chleba

      W świetlicy szkolnej „Słoneczko” obchodziliśmy 19 października Światowy Dzień Chleba, który przypadał 16 października. Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, ale i spełnia również ważną
      funkcję w obrzędach wielu kultur. Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników.
      W czasie zajęć świetlicowych uczniowie poznali:
      - etapy produkcji chleba czyli „Od ziarenka do bochenka”,
      - rodzaje zbóż,
      - różne gatunki pieczywa,
      - zawody związane z Dniem Chleba: rolnik, młynarz, piekarz.

     • Lekcja biblioteczna w klasie 5 a

      Dnia 18 X 2022 r. w klasie 5 a odbyła się lekcja biblioteczna o związkach frazeologicznych. Uczniowie dowiedzieli się co oznacza to pojęcie, wyszukiwali w słownikach wybrane wyrażenia oraz przedstawiali ich tłumaczenie. Podsumowaniem zajęć było uzupełnienie zdań odpowiednimi wyrażeniami frazeologicznymi. Uczniowie byli zainteresowani lekcją, pracowali z pełnym zaangażowaniem.

     • „ Przerwa na czytanie”

      Już 21 X 2022r. zapraszam wszystkich uczniów do przyłączenia się do międzynarodowej akcji promocji czytelnictwa. Właśnie tego dnia zachęcam Was do czytania na przerwach swojej ulubionej książki. Nie masz pomysłu jaką zabrać książkę? Wpadnij do biblioteki szkolnej, pomogę Ci. W bibliotece zorganizowana zostanie Strefa Czytania dla Pierwszoklasistów. Tutaj najmłodszym będą czytać chętni nauczyciele oraz starsi uczniowie.
      Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji całą społeczność uczniowską naszej szkoły.
      Bibliotekarz – Joanna Strach

     • Telefon zaufania

      Nasza Szkoła wraz z @FundacjaDajemyDzieciomSile włączyła się w akcję promującą telefon zaufania
      dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy za materiały i wkład pracy  Akcja w szkole powstała z inicjatywy
      Pani Marzeny Skoniecznej.

    • Code week
     • Code week

      Europejski Tydzień Kodowania w Ósemce

      Od 8 do 23 października w całej Europie obchodzimy Europejski Tydzień Kodowania. Jest to inicjatywa mająca na celu promowanie programowaniai umiejętności cyfrowych wśród uczniów. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 8 zostały zorganizowane warsztaty dla klas I-VIII, podczas których uczniowie poznali tajniki kodowania. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów było „Jesienna Ósemka koduje”. W ramach warsztatów uczniowie klas I podczas zajęć informatycznych ćwiczyli i rozwijali umiejętności logicznego myślenia i kodowanie bez komputera poprzez rozkodowanie obrazków. Uczniowie klasy II również wzięli udział w tym europejskim wydarzeniu, Podczas zajęć informatycznych pracowali na platformie Matzoo- Wstęp do programowania i zdobywali kolejne umiejętności budowania instrukcji, tworzenia prostych programów. Uczniowie klas IV-VIII
      na lekcjach informatyki two

     • Światowy Dzień Mycia Rąk

      W czwartek, 13 października, w świetlicy szkolnej „Słoneczko” obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk, które corocznie przypada 15 października. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 2008 roku, jako akcja edukacyjna, której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk. W czasie zajęć dzieci opowiadały kiedy powinniśmy myć ręce oraz ćwiczyły prawidłowy sposób mycia rąk.

     • Międzynarodowy Dzień Dziewczyny

      11 października, w świetlicy szkolnej „Słoneczko”, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziewczyny (International Day of the Girl). To święto, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu wyzwań, przed jakimi stoją dziewczyny z całego świata. Święto Dziewczynek ustanowiło w 2011 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, natomiast za wydarzenia związane z tym dniem odpowiadają : UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych), UNICEF i ONZ Kobiety. Każda dziewczynka w świetlicy otrzymała order, pamiątkowy dyplom oraz słodką niespodziankę.

     • Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

      W świetlicy szkolnej „Słoneczko” w dniach 4-10 października obchodziliśmy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej – World Space Week. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzone jest od 2000 roku, aby uczcić wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości.
      Ziemia jest dla nas idealnym miejscem zamieszkania. Znajduje się w takiej odległości od Słońca, że panują na niej temperatury umożliwiające nam przeżycie. Jednak Ziemia nie jest jedyną planetą krążącą dookoła Słońca. Część z nich to prawdziwe giganty – Ziemia, która wydaje nam się ogromna, jest w porównaniu z nimi karzełkiem. W rzeczywistości Układ Słoneczny jest zbudowany w taki sposób, że w jego centrum znajduje się Słońce, a dookoła niego krążą planety, w tym również Ziemia. Część planet ma swoje naturalne satelity, czyli duże, najczęściej również kuliste obiekty, które krążą dookoła nich. Sate

     • Światowy Dzień Zwierząt

      4 października, w świetlicy szkolnej „Słoneczko” obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. To jedno z najważniejszych nietypowych świąt w roku. Pozwala na uczczenie wszystkich zwierząt zamieszkujących naszą Ziemię - ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb, a nawet bezkręgowców. Wiele zwierzaków ma osobne święta, ale w tym jednym dniu możemy uczcić wszystkie jednocześnie. Pomysł na wprowadzenie takiego dnia narodził się już w pierwszej połowie ubiegłego wieku. W roku 1931 we Florencji odbywała się konferencja ekologów, którzy właśnie w ten sposób postanowili zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wymarciem. Idealną datą wydał im się 4 października, dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, w religii chrześcijańskiej uznawanego za patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, która corocznie odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. W tym roku - XI edycja akcji odbyła się 7 października 2022 r. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
      Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Na korytarzach pojawiły się plakaty z tabliczką mnożenia, aby każdy z uczniów mógł przypomnieć sobie tabliczkę mnożenia.
      „Egzamin” – brzmiał bardzo groźnie i wielu osobom kojarzył się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia egzaminy są znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą były losy o różnym stopniu trudności. W akcji wzięli uczniowie klas II- VIII. Każdy uczeń, który w cz

     • „Tysiące barw wokół nas”

      W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” dzieci ze świetlicy szkolnej „Słoneczko” wykonały zadanie „Tysiące barw wokół nas” z modułu I „W krainie muz”. Na zajęciach artystycznych tworzyły prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

     • Światowy Dzień Uśmiechu

      W naszej szkole Światowy Dzień Uśmiechu obchodziliśmy 4 października.
      Organizatorem akcji byli wychowawcy świetlicy. To radosne święto obchodzone jest od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. Potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.
      Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset

     • Nie hejtuję - reaguję!

      Nie hejtuję- reaguję! Pod takim hasłem odbyły się warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej, w których uczestniczyła klasa VIII a. Dzięki nim, uczniowie utrwalili różnice między hejtem, mową nienawiści a krytyką. Praca w grupach pozwoliła natomiast odpowiedzieć na trudne, nurtujące nas pytania. Cenne wskazówki, dotyczące sytuacji, w której możemy przerwać hejt - zabieramy za sobą!

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 10.12.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Warto zajrzeć

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Poznaj Polskę