• Witamy na stronie internetowej naszej szkoły. Zachęcamy również do śledzenia szkolnego FB, gdzie także będziemy prezentować życie szkoły.
     • Noc w szkole

      W dniach 07-08.10 uczniowie klasy 5a pod opieką wychowawczyni Pani Marzeny
      Skoniecznej, uczestniczyli w nocce pod hasłem „Razem weselej”. Podczas zajęć
      świętowali urodziny wakacyjnych jubilatów, uczestniczyli w akcji „Śniadanie daje moc”
      oraz wykonywali pierwsze zadanie z projektu Godzina Wychowawcza ze Światem „ W
      poszukiwaniu podobieństw między ludźmi”.

     • Urodziny „Świetliczaków”

      Począwszy od września, w każdym miesiącu, będziemy świętować urodziny
      każdego Świetliczaka. 30 września, piątka dzieci, obchodziła takie urodziny:
      Nina z klasy I, Piotrek i Bartek z klasy IIa oraz Laura i Oskar z klasy IIIa.
      Dzieci zaśpiewały tradycyjne sto lat i wykonały pamiątkowe życzenia
      solenizantom. Oczywiście był słodki poczęstunek - czekoladowe babeczki dla
      wszystkich Świetliczaków. A każdy solenizant otrzymał pamiątkowy dyplom
      oraz prezent – niespodziankę.

     • „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”

      Wychowawcy świetlicy szkolnej „Słoneczko” realizują projekt edukacyjny
      „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”, którego organizatorem
      jest Uniwersytet Dzieci.
      W czasie zajęć dzieci będą eksperymentować i samodzielnie wyciągać wnioski
      z obserwacji tego, co je otacza. Wykorzystując łatwo dostępne materiały,
      zbadają właściwości metalu, drewna, plastiku, szkła i mydła. Wykonają również
      doświadczenie ilustrujące etapy oczyszczania wody w oczyszczalni i ocenią
      wytrzymałość podstawowych materiałów budowlanych. Sprawdzą, które
      materiały przemakają, a które nie. Nauczą się też rozpoznawać stany skupienia.
      Zajęcia projektowe, choć opierają się przede wszystkim na eksperymentach, są
      także doskonałą okazją do pracy kreatywnej i wykorzystania zdobytej wiedzy w
      praktyce. Dzieci m.in. stworzą własne kule kąpielowe czy nieprzemakalny
      papier.
      Zamienimy salę świetlicową w małe laboratorium.

     • Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?

      Wychowawcy świetlicy szkolnej „Słoneczko” realizują projekt edukacyjny
      „Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?”, którego
      organizatorem jest Uniwersytet Dzieci.
      Podczas zajęć uczniowie poznają mechanizmy działania wielu zjawisk
      przyrodniczych: dowiedzą się, dlaczego statek unosi się na wodzie, skąd się
      bierze para wodna czy jak działa fala dźwiękowa. Będą trenować współpracę
      i samodzielne myślenie. Zyskają poczucie, że każdy może wpaść na świetny
      pomysł, a nauka to niekończąca się przygoda!
      Przewodnikami w tym projekcie będą wizjonerzy swoich czasów - osoby,
      których ciekawość zmieniła nasze myślenie o świecie. Będziemy inspirować
      dzieci do poznawania swoich możliwości i poszukiwania wiedzy!

     • Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

      Świetlica szkolna „Słoneczka” bierze udział w Akademii Bezpiecznego
      Puchatka - to ogólnopolski program edukacyjny, obejmujący tematykę związaną
      z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz
      w Internecie.
      Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają większość czasu. Nie tylko
      zdobywają tam wiedzę, ale także nawiązują relacje z rówieśnikami, budują się
      sympatie i antypatie oraz kształtuje się ich pozycja w grupie. Powinny zatem
      czuć się w jej środowisku dobrze i bezpiecznie. Dlatego w świetlicy, w czasie
      różnorodnych zajęć, wychowawcy wyrabiają w uczniach postawy pełne
      szacunku do odmienności i indywidualności każdego członka grupy
      świetlicowej.

     • Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Kolejowe ABC”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego „Kolejowe ABC”. Kampania realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego.
      Celem realizowanych zadań będzie uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.
      W trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności prawidłowego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowo-drogowego. Uczą się zasad prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu
      i peronie. Poznają też znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi. Jednym z wykonanych już zadań było wykonanie pracy plastycznej - projektu miasteczka „Peronowo” lu

     • „Godziny wychowawcze ze światem”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiego programu
      edukacyjnego „Godziny Wychowawcze ze Światem”.
      Celem realizacji zadań będzie nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest
      obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej
      sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na zajęciach dzieci poznają
      takie wartości jak: solidarność, szacunek, godność ludzka czy sprawiedliwość,
      bez względu na pochodzenie. Po skończonym programie, uczniowie i uczennice
      poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania,
      które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do Międzynarodowego Projektu
      Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt trwa do czerwca 2023 r.
      Cele projektu to :
      - wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
      bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
      - wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
      - formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
      - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
      - ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
      - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dos

     • Dzień Chłopaka

      Dzień Chłopaka to okazja, by w kilku słowach wyrazić swoje uczucia i sprawić
      wiele radości chłopakom w każdym wieku. W świetlicy szkolnej „Słoneczko”
      każdy chłopiec otrzymał pamiątkowy medal, krawat oraz słodką niespodziankę.
      Czego możemy im życzyć z okazji ich święta?

      Z okazji tego wyjątkowego święta,
      my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu,
      sukcesów - tylko największych,
      ciasteczek - tylko najsłodszych,
      i samochodów - tylko tych najszybszych!

     • Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”

      Świetlica szkolna „Słoneczko” wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji
      Czytelniczej „Czytamy z Sercem” organizowana w ramach obchodów dwóch
      świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
      Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
      Główne cele akcji to: promocja literatury i czytelnictwa, poszerzanie wiedzy
      uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób
      i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby
      osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form
      przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.
      W ramach akcji dzieci wzięły udział w kilku działaniach: głośne czytanie
      tekstów o sercu, układanka puzzle-serce, układanie obrazków w odpowiedniej
      kolejności
      - tętno człowieka i zwierząt, labirynty, dokończenie malowania serca,
      kolorowanie serc według podanych wzorów

     • Międzynarodowy Dzień Kawy

      Kawa, czyli źródło codziennej energii i przyjemności wielu osób, po prostu
      musi mieć swoje święto, Święto kawy zostało ustanowione zaledwie dwa lata
      temu. Jego twórcą było International Coffee Organization. Miłośników kawy
      znajdziemy w każdym zakątku ziemi. W czasie zajęć unosił się aromat kawy.
      Dzieci w czasie zajęć poznały historię powstania tego święta oraz różne rodzaje
      kawy. Najważniejszym punktem zajęć było – malowanie kawą, które sprawiło
      dzieciom wiele satysfakcji.

     • Pasowanie na Świetliczaka

      29 września odbyło się pasowanie na Świetliczaka. To szczególne święto dla
      dzieci z klasy I. Na początku przypomnieliśmy sobie wszystkie zasady
      obowiązujące w świetlicy. Później dzieci przechodziły 3 próby: wiedzy
      (rozwiązywanie zagadek), ciszy ( 1minuta), wygimnastykowanego języka oraz
      sprawności. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz
      nagrody-niespodzianki.

     • Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu

      21 września to Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To jedyne odznaczenie, które
      przyznają dzieci. Już od 55 lat dzieci wręczają Order Uśmiechu dorosłym
      przyjaciołom.
      „Z uśmiechem przez życie” – oto motto każdej osoby dorosłej, która została
      nagrodzona Orderem Uśmiechu przez dzieci. Trzeba przyznać, że otrzymanie
      takiego odznaczenia sprawia, że serce rośnie! Co ważne, nagrodzona osoba musi
      wypić sok z cytryn i uśmiechnąć się.
      Dzieci w świetlicy tworzyły własne Ordery Uśmiechu, które po powrocie do
      domu wręczą swoim najbliższym.

     • Światowy Dzień Urody i Światowy Dzień Fryzjera

      13 września, w świetlicy szkolnej „Słoneczko”, obchodziliśmy Światowy Dzień
      Urody i Światowy Dzień Fryzjera. Już od starożytności ludzie głowili się nad
      tym, aby wynaleźć specyfiki zachowujące urodę i zdrowy wygląd. Dzień urody
      jest okazją do świętowania dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo
      dbaniem o urodę innych jak i dla każdego. Tego dnia dzieci poznały zawody,
      które dbają o urodę innych osób. Każde dziecko, w tym dniu, mogło stać się
      fryzjerem, makijażystką lub manikiurzystką.

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 27.11.2022
  • Warto zajrzeć

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Poznaj Polskę