• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do Międzynarodowego Projektu
      Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt trwa do czerwca 2023 r.
      Cele projektu to :
      - wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
      bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
      - wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
      - formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
      - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
      - ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
      - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.
      - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.
      - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz szkoły.
      Realizacja zadań będzie odbywała się w ramach czterech modułów:
      Moduł I - W krainie Muz.
      Moduł II - Tu jest moje miejsce.
      Moduł III - Kocham, lubię, szanuję.
      Moduł IV - Kultury świata.

     • Dzień Chłopaka

     • Dzień Chłopaka to okazja, by w kilku słowach wyrazić swoje uczucia i sprawić
      wiele radości chłopakom w każdym wieku. W świetlicy szkolnej „Słoneczko”
      każdy chłopiec otrzymał pamiątkowy medal, krawat oraz słodką niespodziankę.
      Czego możemy im życzyć z okazji ich święta?

      Z okazji tego wyjątkowego święta,
      my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu,
      sukcesów - tylko największych,
      ciasteczek - tylko najsłodszych,
      i samochodów - tylko tych najszybszych!

     • Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji
      Czytelniczej „Czytamy z Sercem” organizowana w ramach obchodów dwóch
      świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
      Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
      Główne cele akcji to: promocja literatury i czytelnictwa, poszerzanie wiedzy
      uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób
      i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby
      osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form
      przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego. 
      W ramach akcji dzieci wzięły udział w kilku działaniach: głośne czytanie
      tekstów o sercu, układanka puzzle-serce, układanie obrazków w odpowiedniej
      kolejności
      - tętno człowieka i zwierząt, labirynty, dokończenie malowania serca,
      kolorowanie serc według podanych wzorów

     • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Świetliczaki na tropie... kolorów Świata”

     • ​​​​​​​Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiego projektu
      edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej – pt.  „Świetliczaki na tropie...kolorów Świata”.
      Cele projektu to:
      - wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
      - uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
      - działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
      - rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
      - zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
      Projekt trwa do maja 2023 r.

      Barwy flagi olimpijskiej symbolizują poszczególne kontynenty, które będą tematem przewodnim trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. W czasie zajęć, uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.

      ​​​​​​​

     • „Mój wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat"

     • Chętne dzieci, które uczęszczają na świetlicę szkolną wykonywały prace
      plastyczne na V Międzyszkolny konkurs plastyczny szkół podstawowych.
      Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat
      „Mój wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat”. Czekamy teraz na wyniki
      konkursu.

     • Międzynarodowy Dzień Kawy

     • Kawa, czyli źródło codziennej energii i przyjemności wielu osób, po prostu
      musi mieć swoje święto, Święto kawy zostało ustanowione zaledwie dwa lata
      temu. Jego twórcą było International Coffee Organization. Miłośników kawy
      znajdziemy w każdym zakątku ziemi. W czasie zajęć unosił się aromat kawy.
      Dzieci w czasie zajęć poznały historię powstania tego święta oraz różne rodzaje
      kawy. Najważniejszym punktem zajęć było – malowanie kawą, które sprawiło
      dzieciom wiele satysfakcji.

     • Pasowanie na Świetliczaka

     • 29 września odbyło się pasowanie na Świetliczaka. To szczególne święto dla
      dzieci z klasy I. Na początku przypomnieliśmy sobie wszystkie zasady
      obowiązujące w świetlicy. Później dzieci przechodziły 3 próby: wiedzy
      (rozwiązywanie zagadek), ciszy ( 1minuta), wygimnastykowanego języka oraz
      sprawności. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz
      nagrody-niespodzianki.

     • Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu

     • 21 września to Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To jedyne odznaczenie, które
      przyznają dzieci. Już od 55 lat dzieci wręczają Order Uśmiechu dorosłym
      przyjaciołom.
      „Z uśmiechem przez życie” – oto motto każdej osoby dorosłej, która została
      nagrodzona Orderem Uśmiechu przez dzieci. Trzeba przyznać, że otrzymanie
      takiego odznaczenia sprawia, że serce rośnie! Co ważne, nagrodzona osoba musi
      wypić sok z cytryn i uśmiechnąć się.
      Dzieci w świetlicy tworzyły własne Ordery Uśmiechu, które po powrocie do
      domu wręczą swoim najbliższym.

     • Światowy Dzień Urody i Światowy Dzień Fryzjera

     • 13 września, w świetlicy szkolnej „Słoneczko”, obchodziliśmy Światowy Dzień
      Urody i Światowy Dzień Fryzjera. Już od starożytności ludzie głowili się nad
      tym, aby wynaleźć specyfiki zachowujące urodę i zdrowy wygląd. Dzień urody
      jest okazją do świętowania dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo
      dbaniem o urodę innych jak i dla każdego. Tego dnia dzieci poznały zawody,
      które dbają o urodę innych osób. Każde dziecko, w tym dniu, mogło stać się
      fryzjerem, makijażystką lub manikiurzystką.

     • „ PRZERWA NA CZYTANIE 2022”

     •  

      Drodzy Uczniowie !!!!

      Nasza szkoła została zgłoszona do III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej Akcji
      bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Pewnego październikowego dnia spotkamy się wszyscy
      na przerwach, aby czytać swoje ulubione książki. W bibliotece szkolnej powstanie Strefa
      Czytanie dla Pierwszaków, którym czytać będą starsi uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły .
      Więcej informacji przekażę wkrótce
      Bibliotekarz – Joanna Strach

     • Kodowanie na dywanie

     • W dniu 26.09 w Świetlicy Słoneczko rozpoczął się cykl zajęć w oparciu o scenariusze programu
      „Kodowanie na dywanie” Pani Anny Świć . Uczniowie wykorzystując matę i kolorowe kubki układali
      jesienne drzewo. Dzięki temu zadaniu rozwijali współpracę, opanowali pojęcia związane z
      położeniem na macie: góra, dół, lewo, prawo oraz umiejętność słuchania i wykorzystania informacji
      zawartej w tekście. Zajęcia prowadzi Pani Marzena Skonieczna.

     • Świetlicowy Dzień Kropki

     • 15 września obchodziliśmy w świetlicy Dzień Kropki czyli święto
      kreatywności. Rozwiązywaliśmy kropkowe zadania, liczyliśmy ukryte kropki,
      kodowaliśmy według podanego wzoru i kolorowaliśmy plakat. Wszyscy dobrze
      się bawili.

    • Szkoła Podstawowa nr 8 uczestniczy w Programie Laboratoria Przyszłości
     • Szkoła Podstawowa nr 8 uczestniczy w Programie Laboratoria Przyszłości

     • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

      Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

    • Ósemka sprząta świat
     • Ósemka sprząta świat

     • Dnia 16.09.2022 roku na placu Kazimierza Jagiellończyka odbyła się 29 edycja akcji „Sprzątanie świata”. W imprezie uczestniczyli uczniowie klasy IV a. Uczniowie uczyli się jakie działania należy podejmować by żyć w zgodzie z natura , jak należy postępować, by w najmniejszym stopniu przyczyniać się do zaśmiecania środowiska. Jak stać się odpowiedzialnym mieszkańcem naszej planety.

    • Sukcesy sportowe - Jesienne Biegi Przełajowe
     • Sukcesy sportowe - Jesienne Biegi Przełajowe

     • Z okazji inauguracji sportowego roku szkolnego 2022/2023 uczniowie naszej szkoły wystąpili w Jesiennych Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się 15.09.2022 roku w Parku Miejskim Bażantarnia. Reprezentanci naszej placówki osiągnęli bardzo dobre wyniki. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła uczennica klasy IV a Janina Zaturska, która wywalczyła brązowy medal na dystansie 400 m. Bardzo dobre lokaty uzyskali również: Laura Witkowska 4 miejsce (klasa V a), Jerzy Krupski 5 miejsce (klasa VII a), Emilia Mucha 6 miejsce (klasa VII a).

      Lista reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu w Jesiennych Biegach Przełajowych:

      Ilona Olair, Janina Zaturska, OlehOlair, Jan Grodek, Adrianna Gesek, Weronika Ustenko, Laura Witkowska, Aleksander Tocha, Inez Piróg, Daria Nowaczyk, Nikola Krupa, Emilia Mucha, Jerzy Krupski, Anna Reptowska, Jakub Mieczkowski, Gracjan Czerski, Kacper Sadowski.

      Wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach sportowych serdecznie gratulujemy!!!

      BRAWO WY !!!!!

     • Uczniowie klasy V a sprzątają świat

     • W dniu 15.09 uczniowie klasy 5 a, wraz z wychowawczynią Marzeną Skonieczną, włączyli się w akcję Sprzątania Świata dając tym samym przykład co należy robić ze swoimi śmieciami oraz jaki to ma wpływ na nasze środowisko. Hasło tegorocznej akcji to: "Wszystkie śmieci nasze są".

     • Międzynarodowy Dzień Kropki dla uczniów kl. I-III w bibliotece szkolnej

     • 15 września 2022 r. podczas przerw uczniowie kl. I-III mogli uczestniczyć w
      kreatywnych zajęciach logopedycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki. Podczas
      imprezy nie zabrakło puszczania baniek mydlanych, nanoszenia za pomocą słomki
      kolorowych centek na żyrafę, wyszukiwania i dopasowywania pasujących połówek jajek,
      przenoszenia za pomocą szczypiec kolorowych kuleczek na wzór, ćwiczeń w kodowaniu,
      kolorowanek z sową. Celem ćwiczeń było rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie
      koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie małej motoryki, wzmacnianie aparatu
      artykulacyjnego oraz kształcenie nawyku prawidłowego toru oddechowego. W prowadzeniu
      zajęć pomagali uczniowie klasy VII a: Lena Onuchowska, Ania Kula, Igor Maciąg, Gabryś
      Czerski oraz Nikolas Stępczyński, którym ogromnie dziękuję za nieocenioną pomoc.
      Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem najmłodszych uczniów.

     • „Szkoły Pełne Talentów”

     • Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoły Pełne
      Talentów”. Jesteśmy przekonani, że także w naszej szkole kryją się prawdziwe
      talenty – chcemy im pomóc się rozwinąć. Chcemy pokazać, że robiąc codzienne
      zakupy, jesteśmy w stanie przyczyniać się do tworzenia lepszych warunków do
      kształcenia i rozwoju naszych dzieci.
      Celem akcji jest wspieranie uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich pasji
      oraz zmobilizowanie lokalnej społeczności do wsparcia działań szkoły.
      Akcja rozpoczęła się 5.09.2022r. a zakończy się 13.11.2022r., będzie polegała
      na przekazywaniu Talenciaków (specjalnych kuponów) na rzecz naszej szkoły.
      Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu i za każde wydane 50 zł odebrać
      TALENCIAKI (w zakupach musi znaleźć się minimum jeden owoc lub
      warzywo). Zebrane Talenciaki należy przekazać szkole w formie fizycznej (do
      pudełka umieszczonego na dyżurce) lub elektronicznie (skanując kod QR
      smartfonem
      i przypisanie go naszej szkole na stronie www.lidl.pl/szkoly.).
      Zapraszamy wszystkich do zabawy i wspierania akcji, dzięki której szkoła może
      pozyskać nagrody wspierające edukację i zabawę.

      85500010966_09122022.pdf​​​​​​​

     • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

     • W dniach 12-16.09.2022 r. rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień dla Profilaktyki
      Chorób Zakaźnych. Na szkolnych korytarzach zostały umieszczone materiały
      edukacyjne z zakresu zachowania zasad higieny indywidualnej oraz
      bezpieczeństwa sanitarnego w grupie. Mają one na celu poszerzyć wiedzę
      z profilaktyki zdrowotnej i wzbudzić motywację do aktywnej zmiany nawyków
      niekorzystnie wpływających na nasz organizm oraz najbliższych. Wspólnie
      z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowym, mając
      na uwadze uczniów przybyłych z Ukrainy i ich rodziców, materiały edukacyjno-
      informacyjne zostały przygotowane zarówno w języku polskim, jak
      i ukraińskim.
      Będzie to początek, prowadzonych w także w ciągu całego roku szkolnego,
      aktywnych działań upowszechniających zdrowy styl życia.

     • Jesteśmy bezpieczni w drodze do szkoły i do domu

     • W dniach 5-9 września, w świetlicy szkolnej „Słoneczko”, dzieci brały udział
      w wielu zajęciach przybliżających tematykę bezpieczeństwa na drodze do
      szkoły i z powrotem do domu:
      - poznały zasady ruchu drogowego oraz 5 zasad przechodzenia przez
      jezdnię w oparciu o wiersz Wandy Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść
      ulicę”,
      - poznały i tworzyły podstawowe znaki drogowe,
      - praktycznie ćwiczyły przechodzenie przez jezdnię,
      - nauczyły się piosenki „Będę kierowcą”.
      Na zakończenie dzieci otrzymały niespodziankę – plany lekcji i zakładki do
      książek.